Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Nieuwe activiteiten ontwikkelen

Begeleiding bij het ontwikkelen van nieuwe Act4Change leeractiviteiten
Elke vrijwilliger kan nieuwe leeractiviteiten ontwikkelen binnen Act4Change. Deze dienen wel gekaderd te worden in de visie en doelstellingen van de organisatie. Deze pagina biedt een aanwijzingen over hoe dit te doen.

Richtvragen

Bij de ontwikkeling van een nieuwe leeractiviteit is het goed om van meetaf aan bij volgende vragen stil te staan. Hoe beter je ze beantwoordt, hoe fijner je je activiteit kan afstemmen en de impact verhogen.
 1. 1.
  Wat is het probleem of de behoefte? Een activiteit die aan een duidelijke behoefte beantwoordt zal meer impact hebben.
 2. 2.
  Wie is de doelgroep? Wat zijn de kenmerken en behoeften van de doelgroep? Wat is de verwachte ervaring?
 3. 3.
  Wat zijn de beoogde veranderingen/resultaten bij de doelgroep? De objectieven? Wat zullen de deelnemers kunnen doen na de activiteit?
 4. 4.
  Wat is de belangrijkste en relevante inhoud?
 5. 5.
  Hoe bereik je de resultaten? Wat zijn de methoden om die te bereiken?
 6. 6.
  Wat werkt er? Wat zijn de evaluatiestrategieën voor methoden, inhoud en beoogde resultaten.
 7. 7.
  Hoe kadert het project in de doelstellingen van Act4Change?
Een tool die je tevens kan helpen om je impact te verhogen is de impactwizard. De tool is optioneel maar bevat enkele interessante invalshoeken op impact. Er is bvb. een module om het succes te meten en een module om communicatie te voeren.

Doelstellingen Act4Change

Maak gebruik van het jaarplan om te bepalen hoe een activiteit past binnen de doelstellingen van Act4Change. Noteer de doelstelling uit het jaarplan waaronder de activiteit valt.
Ga eveneens de indicatoren na van de doelstelling. Je kan, als antwoord op richtvraag 5, indicatoren afleiden van de indicatoren horende bij de doelstelling.
Voorbeeld
 • 60% van de deelnemers geeft aan aan de slag te gaan met de nieuwe ideeën
 • 20% van de deelnemers neemt deel aan nieuwe activiteiten
 • 5% van de deelnemers wordt vrijwilliger bij Act4Change

Sleutelcompetenties

Act4Change wil in de activiteiten de juiste setting creëren waardoor de deelnemers sleutelcompetenties kunnen versterken. De Act4Change leercirkel dient als leidraad en helpt een aantal van de richtvragen te beantwoorden.
 1. 1.
  Kies een leerfase uit de Act4Change leercirkel.
 2. 2.
  Noteer de sleutelcompetentie die je via de activiteit wil versterken.
 3. 3.
  Beschrijf hoe (de methodes) je de activiteit inricht om de sleutelcompetentie te versterken.
Voorbeeld:
 1. 1.
  Ontdekken
 2. 2.
  Systeemdenken
 3. 3.
  Deelnemers worden uitgenodigd om alle factoren rond een duurzaamheidsthema te benoemen, te ordenen. te visualiseren en relaties te leggen.

Sustainable Development Goals

Het kan handig zijn de sustainable development goals (SDG's) te gebruiken als inspiratie voor de inhoud van je activiteit. De UNESCO heeft ook een document opgesteld met de leerobjectieven per SDG. Deze kunnen helpen om de beoogde resultaten van je activiteit te bepalen.

Act4Change ingrediënten

Met Act4Change bevinden we ons in de ruimte van non-formeel en informeel leren, een ruimte waar we heel creatief kunnen zijn zonder ons aan een curriculum te moeten houden.
In onze activiteiten maken we gebruik van een aantal typische Act4Change tactieken.

Waarden

Raadpleeg tenslotte nog eens de waarden van Act4Change. Welke maatregelen neem je om de waarden actief te beleven?

Je nieuwe activiteit pitchen

Je nieuwe activiteit staat op papier, tijd om ermee naar buiten te komen! Een Work4Change bijeenkomst is de perfecte gelegenheid om je activiteit te pitchen, te checken op bezwaar en draagvlak te creëren. Dat kan eveneens op een kernteam vergadering. Praat met de coördinatoren om een plaatstje te voorzien op de agenda.

Voorbeeld

Een goed voorbeeld van een one-pager voor een nieuwe activiteit vind je hier.