Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Activiteiten evalueren

Hoe evalueren we binnen Act4Change onze activiteiten?
Het is belangrijk om na een activiteit feedback te vragen aan de deelnemers. We willen immers als organisatie continue verbeteren. Daarnaast zijn we verplicht de impact van onze activeiten te raporteren.
Feedback vragen via het online feedbackformulier.
 1. 1.
  Zoek de template feedbackformulier (Zie Drive > 2. Projecten > Algemeen (ondersteunende docs))
 2. 2.
  Kopieer en hernoem de template. Plaats het formulier in de projectfolder van jouw activiteit.
 3. 3.
  Vervolgens kan je eventueel extra vragen, meer specifiek voor jouw activiteit, aan het formulier toevoegen.
 4. 4.
  Vraag de deelnemers om na afloop van een activiteit (of misschien beter nog op het einde van een activiteit) aan alle deelnemers uitdrukkelijk te vragen om ons feedbackformulier in te vullen.
 5. 5.
  Voeg relevante resultaten toe aan Podio (bij 'meetresultaten' van de actie/evenemin het het jaarplan)
Daarnaast is het uiteraard belangrijk om de activiteit en het voorbereidende werk te evalueren. Dit hoort bij het afsluiten van een project.