Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Financieën

Duurzaam bankieren

Act4Change streeft bij haar bankactiviteiten maximaal naar het werken met een duurzame of in tweede instantie kleine en/of coöperatieve spaarbank.

Financiële buffer

Naast gebruikelijke rekening staat er tenminste 5000 EUR op een aparte rekening. Alleen in noodzaak kan hiervan geld worden gebruikt. In dat geval wordt de Raad van Bestuur op de hoogte gesteld

Vrijwilligersvergoedingen

Act4Change werkt in eerste instantie met vrijwilligers. In uitzonderlijke gevallen kan een vrijwilligersvergoeding van 30 euro/dag voorzien worden voor een voltijdse activiteit met beperkte duur (de activiteit kan niet binnen de vereiste periode en met de gewenste kwaliteit door vrijwilligers uitgevoerd worden), onder de volgende voorwaarden: a. Er is een duidelijke uitkomst met duurzame impact voor Act4Change. b. Er wordt een oproep gelanceerd waarop kandidaten kunnen intekenen. c. Bestuurders kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. .