Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Uitwisselingen

EVS

Act4Change is uitzendorganisatie voor EVS-vrijwilligers als:
  1. 1.
    Het project te maken heeft met duurzaamheid, dit is een belangrijk criterium.
  2. 2.
    De capaciteit van Act4Change dit toelaat.
  3. 3.
    Er een meerwaarde voor Act4Change is of voor de eigen organisatie/context bij terugkomst (bijvoorbeeld een eigen vrijwilliger die op EVS gaat).
De vrijwilliger dient ten minste één maand voor de indiening van de deadline zijn aanvraag tot het kernteam te richten.