Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Doelstellingen

Wat zijn de langetermijnsdoelstellingen van Act4Change?
Act4Change heeft startsubsidie verworven voor de periode 2019 tot en met 2021. De startsubsidie heeft als bedoeling ons door te laten groeien naar een stabiele werking als gewestelijke thematische milieu- en natuurvereniging. In 2021 dienen we vervolgens een dossier in om erkend te worden als gewestelijke thematische vereniging.
Hiertoe hanteren we een plan van aanpak met indicatoren waartegen we jaarlijks dienen te rapporteren. Het voortgangsrapport van 2019 bvb. vind je hier.
Hieronder vind je de doelstellingen die Act4Change voor het meerjarenplan 2019 - 2021.

Van ontdekken naar verdiepen

  • (1.1) Act4Change creëert open en veilige omgevingen als vruchtbare bodem voor nieuwe ideeën rond milieu- en natuuruitdagingen
  • (1.2) Act4Change geeft jongeren inzicht in hun mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame maatschappij
  • (1.3) Act4Change organiseert een leeromgeving waar jongeren sleutelcompetenties versterken en talenten ontdekken

Van veranderen naar inspireren

  • (2.1) Act4Change biedt begeleiding aan jonge veranderaars om te groeien door het ontwikkelen van leiderschap, ondernemingszin en innovatief denken
  • (2.3*) A4C biedt jonge veranderaars kansen om zichtbaarheid te verwerven en andere jongeren te inspireren
  • (2.4) Act4Change faciliteert sterk onderbouwde netwerkmomenten waar jonge veranderaars elkaar leren kennen en versterken

Naar een duurzame organisatie

  • (3.3) Act4Change heeft een effectieve externe communicatie
  • (3.4) Act4Change hanteert een efficiënt en effectief organisatiemodel
  • (3.5) Act4Change heeft een gezonde financiële structuur
(*) In 2020 werden een aantal doelstellingen herschikt en toegevoegd, hierdoor is de nummering niet meer opeenvolgend.