Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Onze ambitie

Waar zijn we mee bezig? Wat is ons toekomstbeeld? Waar gaan we naartoe?
Onze ambitie is (missie): een veilige, inspirerende en actiegerichte leeromgeving te creëren waarin jongeren sleutelcompetenties ontwikkelen om bij te dragen aan duurzame verandering.
Onze overtuiging is dat (visie): jongeren een hefboom van verandering zijn.Door jongeren te versterken in kritieke sleutelcompetenties die nodig zijn in een ecologisch, sociaal en economisch duurzame samenleving dragen we bij tot de transitie.
Onze kernwaarden die we ten allen tijde toepassen en bewaken zijn samenwerking, plezier, gelijkwaardigheid. (De kernwaarden worden vastgelegd op een nog te bepalen versnellingsmoment).
Onze expertise zijn methodieken om een open leeromgeving te organiseren en peer-to-peer learning te faciliteren.

De Act4Change leercirkel

De Act4Change leercirkel (of circle of engagement) visualiseert de verschillende fases (leerfase) die jongeren doormaken om bij te dragen aan duurzame verandering. In elke fase richtten we ons het versterken van bepaalde sleutelcompetenties.

De leerfases

We onderscheiden volgende leerfases:
 • Ontdekken = jongeren inspireren, laten kennismaken met nieuwe duurzaamheidsthema's, jongeren warm maken om te verdiepen
 • Verdiepen = diepere kennis en expertise bijbrengen, jongeren voorbereiden om impact te hebben, om te doen en te veranderen
 • Veranderen = stimuleren van actie en ondersteunen van veranderaars in actie
 • Inspireren = jonge veranderaars uitnodigen om andere veranderingsprocessen te faciliteren en anderen inspireren om te ontdekken

Impact

De leercirkel resoneert ook met de impact die Act4Change nastreeft.
Termijn
Impact
Korte termijn
 • Jongeren krijgen inzicht in hun mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame maatschappij en krijgen goesting om te veranderen.
Middellange termijn
 • Jongeren ontwikkelen talenten, competenties en ideeën die hun helpen bij te dragen aan een duurzame maatschappij.
Lange termijn
 • Jongeren zijn een hefboom van verandering (entrepreneurs/intrapreneurs)
 • Jongeren worden versterkt als hefboom van verandering door competentieversterking of zichtbaarheid

De sleutelcompetenties

We verstaan onder sleutelcompetenties het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, en attitudes die we bij jongeren willen versterken om hen de tools te geven om duurzame makers te worden.
De sleutelcompetenties verwijzen o.a. naar de duurzaamheidscompetenties, competenties die noodzakelijk worden geacht in de complexe en onzekere context van duurzaamheidskwesties.
De sleutelcompetenties die Act4Change hanteert zijn gebaseerd op de sleutelcompetenties die door UNESCO naar voor worden geschoven. We vullen ze aan met specifieke competenties die we nodig achten om te inspireren en leerprocessen te ondersteunen in de transitie (faciliteren en storytelling).
Meer hierover lees je hier.

Waar realiseren we de leeromgeving?

 1. 1.
  we organiseren informele leeractiviteiten voor andere jongeren
 2. 2.
  we zijn een lerende organisatie waarin vrijwilligers en medewerkers de drive hebben zichzelf en de organisatie steeds verder te ontwikkelen, een organisatie waar teamleren centraal staat
 3. 3.
  we zijn een broedplek en ontmoetingsplek voor jongeren (als onderdeel van een lerende organisatie)
  en organisaties die op zoek gaan naar innovatieve antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen
Lerende organisaties zijn organisaties waarin mensen voortdurend hun capaciteiten vergroten om de resultaten te creëren die ze echt voor ogen hebben, waarin nieuwe, expansieve denkpatronen worden gekoesterd en waarin mensen voortdurend leren hoe ze gezamenlijk kunnen leren (Senge, 1990)