Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Zelfsturing

Act4Change wil een horizontale organisatie zijn met zelfsturende teams. Hoe motiveren we een cultuur van zelfsturing?

Organisatie

 • Dit handboek met een een duidelijk kader en beperkte hoeveelheid afspraken en richtlijnen
 • Doelstellingen en indicatoren in de vorm van het jaarplan
 • Motiveren van duidelijke projectdoelstellingen bij opdelen.
 • Delegatie van besluitvorming door het beslissingsmechanisme en rollen om verantwoordelijkheden af te bakenen
 • Als nieuwe vrijwilliger krijg je een buddy toegewezen
 • Ter beschikking stellen van een coach voor vrijwilligers in een trekkersrol
 • Act4Change als veilige omgeving waarin gefaald kan worden
 • Ter beschikking stellen van tools (communicatie, project management, document management) dat elk team kan gebruiken om zich optimaal te organiseren. Voor het gebruik van de tools gelden een aantal algemene afspraken en richtlijnen die in dit handboek terug te vinden zijn.

Leiderschap

 • "Practice what you preach"; de organisatorisch leider (trekker, kernlid, ...) vertoont voorbeeldgedrag
 • Het leiderschap is empowering
 • Teamontwikkeling wordt ondersteund
 • Leiderschap vanop afstand; ruimte voor initiatief en niet overnemen
 • Er is gedeeld leiderschap

Vrijwilligers en medewerkers

Zelfsturing slaagt pas met een juist ingesteldheid en een aantal vaardigheden (waarvoor Act4Change een ideale leerschool kan zijn).
 • Er is zelfdiscipline (mensen corrigeren en motiveren elkaar)
 • Er is het vermogen een (ongestructureerde) taak uit te voeren
 • Er is het vermogen om gezamenlijk een taak uit te voeren
 • Er is intrinsieke motivatie
 • Het team kan omgaan met frustraties en tegenslagen
 • Er is zelfmanagement
 • Iedereen is eerlijk naar elkaar
 • Er is zorg voor anderen
 • De teamleden hebben onderling een emotionele band
 • Het werk is laagrepetitief