Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Beslissingsname

Welke beslissingsmethodes hanteren we binnen Act4Change?

No objection decision making

Een binnen Act4Change veel gebruikte beslissingsmethode is de no objection decision making. Dit is een techniek uit De Fluïde Organisatie die we aanpassen naar onze eigen noden. Het idee is om weg te gaan van top-down beslissingen, maar ook van consensus-beslissingen. Het principe is dat iedereen vanuit zijn of haar rol een beslissing kan en mag nemen, maar dat er vooraf steeds advies en input gezorgd wordt en er geen bezwaren zijn. Van belang hierbij is dat bezwaar enkel geldig ism als het slecht is voor organisatie als geheel. Dit is een manier om persoonlijke meningen/visies etc achterwege te laten.
Dit verloopt als volgt: 1. Je maakt een voorstel en wint al zoveel mogelijk advies in. Hoe groter de beslissing, hoe meer advies. Je zoekt hier steeds de mensen op die relevante expertise hebben en zij die het gevolg zullen voelen van de beslissing. 2. Je checkt op bezwaren. Er wordt dus niet om goedkeuring gevraagd. 3. Indien er (geldige) bezwaren zijn, pas je je voorstel aan. 4. Geen bezwaren meer? Je neemt het besluit en gaat over tot actie!
Tips voor de facilitator: Grijp gerust in wanneer iemand bezwaren maakt die niet vanuit de organisatie gemotiveerd zijn. Probeer hen te stimuleren om aan te geven wat hen precies bezwaar doet geven. Stimuleer de initiatiefnemer om zelf de evaluatiereflex te maken en op het einde van een agendapunt te laten samenvatten wat hij/zij meeneemt. Een belangrijk aandachtspunt is de mate waarin de persoon al advies ingewonnen heeft, zeker bij impactvollere beslissingen. Als dit niet duidelijk is, kan je vragen om dit expliciet te maken.