Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Versnellingstrajecten

Wat zijn versnellingstrajecten?
Versnellingstrajecten zijn kortlopende projecten waarop we focussen op een beleidstopic, acties genereren om een sprong voorwaarts te maken in de organisatie. Een versnellingstraject wordt ingelast om een organisatieaspect uit te diepen. Alle vrijwilligers worden uitgenodigd om deel te nemen. Het resultaat wordt na beëindiging gecommuniceerd via het handboek.
Versnellingstrajecten zijn een van de belangrijke bouwstenen van de zelfsturende organisatie die Act4Change beoogt.

Versnellingsdagen

Bij voorkeur werken we zoveel mogelijk met versnellingsdagen; een dag waarop we samenkomen, zoveel co-creatief werk verrichten en afsluitende acties definiëren.
Voorbeelden uit het verleden zijn een versnellingsdag missie en visie, financiën, strategie.
Een versnellingsdag moet goed voorbereid zijn om efficiënt gebruik te maken van iedereen zijn energie en tijdsinvestering.

Labs

Indien een versnellingsdag te kort voor het resultaat is wordt een lab ingericht. Er wordt een werkgroep gevormd en er wordt intensief samengewerkt om in een korte tijdspanne tot het vooropgesteld resultaat te komen.
Voor de opstart van een lab gelden de afspraken om een werkgroep te starten.
De valkuil bij een lab is dat het een eeuwigdurend project wordt, vandaar enkele vuistregels:
  • Heeft een grote impact bij slagen
  • Heeft een SMART doelstelling
  • Eindigt na het bereiken van het doel
  • Loopt over maximaal 6 maanden
  • Het woord "Lab" is gekozen omdat we zoveel mogelijk willen experimenteren, niet erover babbelen.