Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Administratie

Hoe beheren we administratief onze projecten?
We houden elke project, hoe klein of groot ook in Podio bij onder de vorm van een jaarplan actie. Maak een nieuwe jaarplan actie aan als placeholder voor je project. In principe heb je nu alle informatie om te registreren. Houd de informatie up-to-date.
Indien je project wat groter is, kan je voor taak- en milestone opvolging een afzonderlijke workspace opzetten. Contacteer [email protected] indien je hier wat meer wil over weten. Vind hier nog meer tips&tricks over Podio en hier.