Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Samenwerkingen

Hoe werken we samen met andere organisaties?
Dit thema dient verder ontwikkeld te worden.
 1. 1.
  Net zoals de jonge voortrekkers die we willen aantrekken, werken we samen met organisaties die onze missie en visie delen. Het kernteam kan partnerschappen met andere organisaties aangaan.
 2. 2.
  Wanneer we een partnerschap aangaan dan gaan we na:
  1. 1.
   of het partnerschap zich op ons doelpubliek richt.
  2. 2.
   of de organisatie onze waarden deelt over duurzame ontwikkeling
  3. 3.
   of de organisatie een sectoroverschrijdende visie heeft
  4. 4.
   of het partnerschap het ownership van onze vrijwilligers respecteert
 3. 3.
  Wanneer een mogelijke samenwerking aan deze criteria voldoet, kan ieder kernlid verkennende gesprek voeren over samenwerking. Zoniet wordt samenwerking eerst voorgesteld op het kernteam.
 4. 4.
  In geval van partnerschappen dienen in elk geval geschreven afspraken gemaakt te worden over:
  a. De financiële bijdrage van Act4Change in het partnerschap
  b. De effectieve invulling van het partnerschap in de vorm van o.a. de rol van vrijwilligers, projecten, evenementen, technische en/of kennisondersteuning, ect.