Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Teamvorming

In de samenwerking schuilt de rijkdom van wat Act4Change te bieden heeft. Een goed team is de basis van een fijn project verloop. Hoe verhogen we de kansen op een goede teamwerking?
Maak tijdens je eerste vergadering een leuk document met alle onderstaande hoofdstukjes als topics en plak er de input op. Zo heb je een samenwerkingsovereenkomst.

Diversiteit

Zorg voor een goede en diverse mix van project medewerkers. Indien de werkgroep activiteiten organiseert zal je met een groep van denkers niet over de beste mix beschikken. Afhankelijk van je mix heb je misschien extra krachten nodig. Publiceer tijdig een vacature voor nieuwe vrijwilligers. Daarin kan je door stil te staan bij vorige vragen preciseren welke rol, engagement en motivatie verwacht wordt.

Intentieverklaring

Welk engagement is er? Met welke intentie gaan vrijwilligers aan de slag? Sommige vrijwilligers willen een intensief engagement opnemen, anderen kunnen zich af en toe inzetten. Laat iedereen hun engagement en intentie uitspreken en leg eventuele verwachtingen t.o.v. elkaar op tafel. Het helpt om misverstanden later te voorkomen.

Coaching

Als werkgroep coördinator heb je recht op een coach. Is die nog niet toegewezen? Contacteer de operationeel coördinator ([email protected]).

Rolverdeling

Spreek af wie welke rol opneemt in de werkgroep. Dit gaat samen met de intentieverklaring. De typische rollen in een project vind je hier.

Beslissingen

Binnen Act4Change vinden we zelfsturing en eigenaarschap belangrijk. We werken daarom graag met de ‘geen-bezwaar-beslissingsmethode. Je vind meer info hier.
Belangrijk hierbij is om ook vast te leggen wanneer je beslissingen neemt. Doe je dit enkel tijdens een overleg, of kan dit ook via online communicatiemethoden.

Zelfsturing

Act4Change wil zoveel mogelijk zelf sturende teams. Een aantal tips over hoe del belangrijke elementen van zelfsturing binnen je team vind je hier.

Agenda

Een goede tip? Onze vrijwilligers zijn vaak druk bezet. Maak zo snel mogelijk een kalender met interne afspraken, activiteiten en deadlines. Zo vermijd je later veel tijd spendeert om iedereen samen te krijgen.
Noteer ook momenten om te ontspannen. Een team building kan meer doen dan oneindig palaveren.

Communicatie binnen de werkgroep

Welk middel gebruik je voor welke communicatie? De grootte en betrokkenheid van de werkgroep kan een rol spelen. Social media is bvb. handig voor snelle communicatie maar kan onoverzichtelijk zijn voor vrijwilligers die occasioneel betrokken zijn. Mail werkt dan weer omslachtig werken voor snelle communicatie.

Vergaderen

Lees hier hoe we vergaderen binnen Act4Change.