Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Corona maatregelen

Welke maatregelen nemen we om activiteiten en vergaderingen veilig te laten verlopen?
Overleg met Dieter om een activiteit te organiseren met gepaste maatregelen bij twijfel.

Online of Offline?

In principe beperken we het risico door zoveel mogelijk activiteiten en vergaderingen online te houden. Dat is dan ook de richtlijn.
Met onze activiteiten en vrijwilligerswerking hebben online vergaderingen en activiteiten voor een langere periode echter een nefaste impact op de team samenhang en hiermee verliezen we ook een stukje van onze identiteit en impact. Offline activiteiten kunnen dus uit praktische noodzaak of om de team samenhang te versterken. In dat geval zijn de richtlijnen verder beschreven in dit document van toepassing.
Houd er ook rekening mee dat offline vergaderingen als activiteit beschouwd dienen te worden en er dus ook maatregelen getroffen moeten worden om de risico's te beperken.
Belangrijk ook is dat vrijwilligers die actief zijn in andere bewegingen rekening moeten houden met wat daar geldt. Het kan zijn dat je na deelname aan een vergadering met een jeugdbeweging niet kan deelnemen aan een offline vergadering van Act4Change.
En vooral, we zijn een kleine organisatie. Geef iedereen een stem in de beslissing.

Locaties

Enkele specifieke aandachtspunten bij locatie gebruik
  • Ga na of de activiteit of een gedeelte ervan buiten kan plaatsvinden.
  • Zorg binnen voor een goede verluchting vooraf, tijdens en na de activiteit.
  • Ontsmet contactoppervlakten of gedeelde gebruiksvoorwerpen. Zorg ervoor dat de uitwisseling van materialen en gebruiksvoorwerpen beperkt wordt tijdens de activiteiten en dat dit op een veilige manier gebeurt.
  • Als er samen wordt gegeten of gedronken, zorg dan voor zo weinig mogelijk uitwisseling van materiaal, voedsel en drank (vooraf gemaakte porties, kleine flesjes, …). Kies er eventueel voor om iedereen zelf eten en drank te laten meebrengen.

Communicatie

Geef vooraf duidelijk aan dat je de nodige veiligheidsregels respecteert en dat je preventieve maatregelen hebt genomen. Vermeld deze ook specifiek.
Laat weten welk materiaal jouw deelnemers zelf moeten meebrengen (mondmaskers, ontsmettende gel, …).
Benadruk dat mensen die ziek zijn, of die de laatste 7 dagen voor de activiteit symptomen van COVID-19 vertoonden, niet zijn toegelaten. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn geweest wordt deelname aan de activiteiten verboden. Dit geldt natuurlijk ook voor vrijwilligers.
Voorzie contactgegevens voor wie extra vragen heeft in verband met de veiligheid van de activiteit of voor wie een besmetting na de activiteit wil melden.
Het is verplicht er voor te zorgen dat vooraf geweten is wie precies zal deelnemen aan de activiteit. Vraag om naast naam en voornaam, het telefoonnummer op te geven bij de inschrijving op Eventbrite of registreer die bij het begin van de activiteit. We houden de gegevens 3 maanden bij.

Preventiemateriaal

Indien er situaties zijn waar we de anderhalve meter afstand niet kunnen garanderen verplichten we het gebruik van een mondmasker. Denk daarbij ook aan binnenkomen of verlaten van een lokaal.
Als je de deelnemers hebt gevraagd om een mondmasker mee te brengen, zorg dan voor een aantal extra mondmaskers voor die mensen die geen mondmasker hebben of deze vergeten zijn.
Zorg voor een veilige en hygiënische toegang tot water en zeep, papieren wegwerphanddoeken en/of handgels met alcohol.
Voorzie het nodige ontsmettingsmateriaal voor veelgebruikte contactoppervlakten en voorwerpen. Breng zeep of handgels mee indien die niet voorhanden is op de locatie.

Tijdens de activiteit

Stel mensen op hun gemak, zorg dat ze het als een ontspanning aanvoelen en dat ze met een gerust geweten kunnen deelnemen. Zorg dat de nadruk ligt op het plezier maar met respect voor de regels
Geef je deelnemers bij het begin en tijdens de activiteit de gelegenheid om aan te geven of ze zich voldoende veilig voelen bij de manier waarop je de risico’s aanpakt.
Vraag aan je deelnemers om elkaar ook te durven aanspreken als voorzorgsmaatregelen niet voldoende worden opgevolgd. Reageer onmiddellijk als je ziet dat regels niet worden opgevolgd.
Geef duidelijk aan dat wie ziek wordt binnen de 14 dagen na de activiteit dit moet melden aan de organisatoren en zo nodig ook medewerking moet verlenen aan contact tracing.
Check tijdens de activiteit af en toe het veiligheidsgevoel van de deelnemers. Indien je als begeleider signalen zou krijgen dat mensen zich tijdens de activiteit niet veilig voelen, maak dit dan bespreekbaar. ´
Ontsmet zoveel als mogelijk is tijdens de activiteit regelmatig contactoppervlakten die veel gebruikt worden (deurklinken, toiletten, tafels, …).

Na de activiteit

Reinig en ontsmet na gebruik de ruimte en gebruikte voorwerpen of maak daarover duidelijke afspraken met de gebouwbeheerder.
Evalueer de geplande maatregelen en overloop of ze goed zijn opgevolgd.
Ga na of je tijdens de activiteit situaties hebt vastgesteld waar veiligheidsrisico’s aan verbonden waren en waar je volgende keer beter moet op anticiperen. Kijk of je lessen voor de toekomst kan trekken uit de bijeenkomst, deel ze met de vrijwilligers.