Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Wat kan ik doen?

Op deze pagina kan je verder lezen wat je als vrijwilliger kan doen bij Act4Change, wat je mag verwachten , wat Act4Change verwacht van jou en wat de mogelijkheden zijn.
Act4Change werkt met rollen zodat verwachtingen duidelijk gesteld worden en een goede samenwerking gemotiveerd wordt. Dit passen we toe op organisatieniveau en binnen de werkgroepen. Je kan een of meerdere rollen opnemen i.f.v. je engagement en je leerambities.
 • Lees hier nog eens over de basis van het vrijwilligerswerk bij Act4Change.
 • Wil je een korter engagement opnemen voor een afgebakende periode? Dan zal een rol in een projectgroep je wellicht best liggen. Ga naar een activiteit mee organiseren.
 • Wil je een regelmatig engagement opnemen voor een langere periode (1 jaar of meer)? Wil je de organisatie mee uitbouwen? Dan zal een structurele rol in de organisatie je wellicht liggen.
 • Wil je graag een activiteit ontwikkelen binnen het kader van Act4Change? Dat kan, meer nog, Act4Change is net een ruimte om al experimenterend bij te leren. Je leest er alles over hier.

Een activiteit mee organiseren

Activiteiten organiseren, dat is natuurlijk onze core business en meteen het meest concrete wat je bij Act4Change kan doen. We organiseren onze eigen vaste waarden (zie Act4Change activiteiten) en brengen workshops op partner evenementen. Activiteiten worden georganiseerd door projectgroepen waarin iedereen een rol opneemt. Naast projectgroepen voor activiteiten worden ook projectgroepen gevormd voor zgn. versnellingstrajecten.
Elke activiteit heeft nood aan invulling van de rollen in onderstaande tabel. Een verantwoordelijkheid betekent niet dat je alles zelf doet of alleen doet. Het project werk gebeurt zoveel mogelijk in overleg. De uitvoering van bepaalde taken kan door andere project medewerkers gedaan worden. In de kolom competenties zie je welke competenties je kan versterken.
Een lijst met alle openstaande vacatures vind je hier.
Rol
Verantwoordelijkheden
Competenties
Medewerker
 • Werkt proactief mee aan het welslagen van het project met jouw ideeën en creativiteit.
Aanpassingsvermogen Collegialiteit Communicatie Diversiteit hanteren Feedback geven Feedback ontvangen Netwerkvaardigheid Plannen en organiseren Samenwerken
Coördinator
 • Ontwerpt een projectplan
 • Houdt in de gaten of de planning gehaald wordt
 • Roept de werkgroep samen en zit vergaderingen voor
 • Motiveert mensen en geeft tips
 • Houdt risico’s in de gaten en bedenkt alternatieve oplossingen
 • Zorgt ervoor dat de rapportage correct afgehandeld wordt indien er bepaalde subsidies of sponsoring van toepassing is
Als coördinator krijg je een coach toegewezen.
Anticiperen
Coachen
Delegeren Doelen stellen
Draagvlak creëren
Interpersoonlijke sensitiviteit
Mensgericht leiderschap
Taakgericht leiderschap
Voortgangsbewaking
Communicatie
coördinator
 • Stelt een communicatie plan op
 • Bewaakt de uitvoering van het communicatie plan
Creatief communiceren
Facilitator
 • Stelt een draaiboek op
Faciliteren
Mondelinge presentatie
Boekhouder
 • Maakt een projectbegroting op
 • Bewaakt de begroting en communiceert met de werkgroep financiën
Omgaan met details
Voortgangsbewaking

Coachende rollen

Naarmate je al wat langer bij Act4Change bent kan je je grenzen verleggen door een coachende rol op te nemen. Je vindt er hier meer over.

Structurele rol

Heb je interesse om de werking van Act4Change te versterken? Dan is een structurele rol misschien iets voor jou. Je vindt er hier meer over.

Kernteam

Heb je goesting om de organisatie uit te bouwen? Wil je strategisch vooruitkijken en de huidige strategie omzetten in acties? Dan is een plaatsje binnen het kernteam misschien wel iets voor jou. Je leest hier over de functie van het kernteam.

Een rol opnemen

Je bent er klaar voor? Contacteer je buddy om je engagement te bespreken of contacteer de trekker van het project of de vrijwilligerscoördinator.