Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Veilige ruimte

Hoe een veilige ruimte creëren voor activiteiten?

Begrip veilige ruimte

Vooraleer te beschrijven hoe een veilige(re) ruimte te creëren is het goed te bepalen wat we juist bedoelen met een veilige ruimte.
Een veilige ruimte voor Act4Change is een plaats of omgeving waarin een persoon erop kan vertrouwen niet te worden blootgesteld aan discriminatie, intimidatie, veroordeling of enige andere emotionele of fysieke schade en waar deelnemers zich prettig voelen bij leren, delen, groeien en durven te falen.
In het Engels wordt dit ook wel eens "Brave Space" genoemd.

Technieken

(te vervolledigen)

Check-in

Wat is een check in?

Het is een methode uit Deep Democracy om een meeting, vergadering, heidag, overleg of een Skype-meeting te starten. Het is geen gesprek, wel een delen van hetgeen je als deelnemer wilt inbrengen. Er worden geen vragen gesteld en er wordt tussendoor niet samengevat. De inbreng kan belangrijk zijn om te worden gehoord, zowel voor de deelnemer als voor de groep.

Doel van de check in

Inchecken doe je om af te stemmen op de bijeenkomst en de mensen met wie je de bijeenkomst in gaat. Het inchecken helpt om ervoor te zorgen dat de bijeenkomst efficiënter verloopt. Om te focussen op de meeting zijn er één tot drie vragen leidend, bijvoorbeeld: ‘waar wil je vandaag een besluit over nemen’ of ‘hoe zit je er vandaag bij en hoe gaat het met jou in de reorganisatie’. Dit kan ook meer persoonlijk zijn, over bijvoorbeeld je energiepeil, gemoedstoestand etc. Een Check-In kan van zakelijk tot procesgericht of persoonlijk.

Hoe doe je een check-in?

Het inchecken wordt door een neutrale facilitator geleid. Deze luistert actief en stelt geen vragen. Hij of zij start zelf met inchecken. Vervolgens gaan de deelnemers verder, niet op het rijtje af maar in “popcorn style”: iedereen kan een beurt nemen wanneer hij of zij dat wenst. Er wordt niet op elkaar gereageerd en er worden geen vragen aan elkaar gesteld. Aan het einde van de Check-In vat de facilitator samen wat er gezegd is.

Tips voor de facilitator

Soms hebben deelnemers de neiging om al te reageren hier. Dit is heel expliciet niet de bedoeling, dus mag je gerust afblokken. Je mag gerust wat creatiever omgaan met de leidende vraag. Je kan bijvoorbeeld vragen dat deelnemers een voorwerp/dier/kleur/... gebruiken ter illustratie van wat ze proberen uit te drukken. Niemand is hier verplicht

Literatuur